Har vi den Helige Ande?

 

Nej, jag tror inte det.

Vi har inte den Helige Ande i samma mening som att man kan äga  ett hus eller ett par skor.
Vi har heller inte den Helige Ande i den meningen att vi kan  disponera över Honom som en leasing-bil eller en låne-dator.

Den Helige Ande är inte given som något vi kan förfoga över hur vi vill.
I samröret med den Helige Ande måste vi ge upp något av vår självständighet:
det är inte vi som bestämmer i den relationen.

Men den Helige Ande är given för att hjälpa oss tro på Jesus och att vittna om Honom.
Och Vem är Han?
Det är svårt att skilja Jesus från Hans Ord:
“Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er” Joh 15:14

Den Helige Ande är också Gud.  Han är given i den meningen att Han aldrig släpper relationen med Fadern och Sonen i gudomen.
Vi är inbjudna att vara delaktiga i Guds egen gemenskap.
Den kan vi aldrig ‘ha’, men som Gud lever och ÄR, ständigt dragas in i.

Och hur skall vi förbli, vara kvar, i den gemenskapen?
Anden leder till Guds Ord, Jesus’ Ord.
En ständig, salig, rundgång!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *