Födslovåndor?

Nej, jag tänker inte föreslå något apokalyptiskt schema.

Men som bibeltroende må det förlåtas om jag läser nyheter med Bibeln som referens.
(Jag vet att detta inte anses fint i en del cirklar: “man skall inte läsa Bibeln som man ser på nyheter.” Så lyder dogmen, ofta ackompanjerad av ett mycket belåtet ansiktsuttryck, som att man sagt något mycket vist, för att inte säga fromt, ja, nästan heligt.)

Att läsa nyheter och Bibeln samtidigt är dock en bekännelse till att Gud är hela skapelsens Gud, att Han inte är inlåst i en liten from nisch i tillvaron.
Det är också en bekännelse till mental hygien: att inte göra en schizofrent kluven uppdelning av tillvaron trots att den faktiskt är EN och HEL.

Med den bekännelsen läser jag Jesus´ord i Matteus 24. Jesus och hans lärjungar betraktar Jerusalems tempel, men Jesus säger att allt kommer att brytas ned. (Detta skedde ju också några decennier senare.)
När man så gått ned genom Kidrondalen och upp på Olivberget öster om Tempelplatsen frågar lärjungarna när templet skall komma att förstöras, när Han skall komma åter, och denna tidsålders slut.

Viktigast, säger Jesus, är att inte bli förvillad. Många kommer att påstå mycket.

“Folk skall resa sig mot folk.” Är det mer krig nu än tidigare? Jag har inte statistiken. Inte heller vet jag hur det är med jordbävningar och hungersnöd.
Men Jesus kallar detta “födslovåndor,” alltså som när en kvinna skall föda barn. Hur länge varar sådana? Jag känner en som hade värkar, från och till, i 23 timmar.

Den större frågan är om världen och tillvaron bara ‘tar slut’, som när ett ljus blåses ut, eller som när en film tonas ned.
Det verkar inte vara Bibelns syn.
Gud är historiens Gud. Även den framtida historiens. Gud är skaparen och uppehållaren. Han är suveränen över tillvaron.
Det är hisnande, tycker i alla fall jag; men Bibeln uppfordrar mig att tänka i de banorna.

Är det vi nu ser eller läser av nyheter födslovåndor som förebådar Messias/Jesus ankomst och denna tidsålders slut och framfödandet av en ny jord och nya himlar ur de gamla? Det vet jag inte, men måste hålla öppet för att det KAN vara så.

Men jag läser vidare i Bibeln, närmare bestämt hela Matteus kap 24 och även kap 25. Jesus talar inte mycket om exakt hur det kommer att bli (mitt främsta argument för att själv inte spekulera), men däremot hur vi bör förhålla oss i oroliga tider (ja, i roliga, lugna, också för den delen). Ibland spelas dessa förhållningsanvisningar ut mot det eskatologiska totalperspektivet, men jag vill som sagt gärna ha med båda.

Bekännelsen av Gud som såväl Skapare som Återlösare bjuder mig till det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *