känna sig trygg med

Nej, jag har inte glömt att man skall sätta stor bokstav i början av en rubrik. Inte heller är jag ovetande om detta är en rätt ofullständig fras.
Det är just det som är poängen.

Allteftersom det mediala trycket hårdnar på ledare och beslutsfattare, gäller det att hitta koderna och nycklarna för att kunna hantera det.
Jag “känner mig trygg med …” är en sådan kod. Du kan sätta in det i vilket sammanhang som helst.

Vad betyder det då?
Jag tror ungefär så här: jag intar en position som inte gör att jag kommer på kant med de gällande trenderna (och det är det viktigaste), MEN som även innehåller en del värdeladdade ord som traditionellt tillhör det omistliga inom den rörelse/organisation jag företräder (och det innebär att jag inte kommer att ådra mig kritik inifrån; jag lägger min betydelse i mitt bruk av orden, andra må lägga sin, jag har kvar min handlingsfrihet; hursomhelst har jag ryggen fri), och “jag känner mig trygg med (mitt uttalande).”

Är det verkligen så illa?
Befarar det.
Lägg detta perspektiv nästa gång du stöter på någon makthavare som “känner sig trygg med” något som han/hon uttalar, och fundera över om det inte kan stämma.

Livet handlar numera inte om substans eller sakfrågor, utan om att kunna hantera media, så att bilden av ens sammanhang blir “den rätta” (alltså inte den riktiga, men den önskade).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *