Nåden fostrar

De tre senaste bloggposterna har försökt säga något om sambandet mellan Evangeliet och vår respons, eller konsekvenser i våra liv.

Som alltid uttrycks saker och ting allra bäst i Bibeln självt:

“Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.
Den fostrar oss
till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär
och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt
i den tid som nu är.” Titus 2:11,12 (FB)

Vad handlar allt detta om?
Jo, att Bibeln definierar kristet liv.

Borde vi inte acceptera detta?

3 thoughts on “Nåden fostrar

 1. Apropå gudsfruktan, i engelska NIV översätts Titus 1:1 så här:
  “Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ to further the faith of God’s elect and their knowledge of the truth that leads to godliness”

  Detta “that leads to godliness” översätts väldigt olika – vad gör grekiskan bäst rättvisa? NIVs översättning här kopplar ju ihop kunskap om Evangeliet med helgelse: vikten av bibelundervisande förkunnelse!

  1. Skall titta närmare på grekiskan, (och återkommer) men instämmer helhjärtat i att kunskap om Evangeliet är förutsättning för frälsning: rättfärdiggörelse och helgelse.

   1. Ett försök till återkoppling av Titus 1:1:
    De översättningar jag tittat på (några Eng, Ty, Fr, samt Vulgatas Latin) har en översättning i stil med Folkbibelns:
    “insikt om den sanning som hör till gudsfruktan.”
    NIV verkar rätt ensamt med ” knowledge of the truth that leads to godliness.”
    Grekiskans preposition här (kata) kan betyda såväl ‘i riktning mot’ (NIV) som ‘med avseende på’, ‘enligt’ (FB och de övriga; ESV har t.ex. “their knowledge of the truth which accords with godliness”).
    Så skillnaden verkar vara om (undervisning om) sanningen här leder till gudsfruktan, eller om sanningen redan har en relation till, överensstämmer med, gudsfruktan.
    (B2000 har gudsfruktan som bas och förutsättningoch översätter “kunskap om vår religions sanning,” — med ‘religion’ istf ‘gudsfruktan’, men är, som vanligt, lite speciell.)
    Prepositioner är ‘rocket science’ i alla språk, och jag kan inte åberopa ‘speciell insikt’ baserad på särskild kompetens.
    Men en teologisk tanke: Pontius Pilatus har Sanningen om absolut allting framför sig när han frågar: “Vad är sanning?” Det verkar alltså vara möjligt att veta (höra och se) och ändå inte förstå; till det fordras sinnesändring och överlåtelse, dvs gudsfruktan; ‘Gudsfruktan är vishetens begynnelse’ enligt Predikaren.
    Man får väl tro att det fanns gudsfruktan hos Guds utvalda, dem som Paulus ville
    Kanske är det så de flesta översättningar tänkt? Hur tänker du (men notera att jag redan hållit med dig om att Evangeliet är nödvändigt för sann gudsfruktan)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *