Ordet, Anden, Lärjungaskapet

Ordet: Guds Ord, Bibeln, den givna uppenbarelsen, undervisningen, vägledningen, sanningen, Skriften –

Anden: Hjälparen, också en person i gudomen, duvan, vinden, elden, inspiratören, uttolkaren, Guds närvaro, livgivaren –

Lärjungaskapet: vårt gensvar med Ordets och Andens hjälp, efterföljelsen, helgelsen, mognaden, fruktbärandet, tillväxten, överlåtelsen, förnyelsen, lidandet, martyrskapet, delaktigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *