Karismatisk 4

Gud sände och sänder sin Ande för att vi behöver Den, och det behovet är permanent.
Guds Ande identifierar sig med Guds Sons människoblivande, Inkarnationen.

Det finns även något annat som är centralt i vad Den Helige Ande bejakar,
bekräftar, upplyser om och på allt sätt vill hjälpa oss att förstå:
Kristi försoning, dvs då Han på korset dog för mänsklighetens synd;
då Han betalade priset för vår frihet; då Han ställföreträdande led i vårt ställe;
då Han tog vår skuld på sig; då Han blev Guds utlovade offerlamm.

Detta är traditionell kristen förkunnelse.
Liksom så mycket annat i central kristendom ifrågasätts det.
Att så skulle ske hände redan i nytestamentlig tid, och upprepar sig även idag med små variationer (men betydelsefulla nog för att sambandsmönstret inte skall vara tydligt):
Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev, 2:1 (FB):

Men det fanns också falska profeter bland folket,
liksom det bland er kommer att finnas falska lärare
som smyger in förödande läror.
De skall till och med förneka den Herre som friköpt dem
och drar så plötsligt fördärv över sig.

“Förneka den Herre som friköpt dem.”

Herren Jesus kan inte löskopplas från det verk Han utfört (och kom för att utföra). Det är i Hans ställföreträdande, sonande lidande Hans största storhet består. Det är därför Han kommer att ha rätt att döma världen. Det är därför alla knän kommer att böjas inför Honom, och allas tungor (tvingas) bekänna att Han är Herren.

När Försoningen förnekas, flyr Den Helige Ande och andra andemakter tar vid och tar över i sitt bedrägliga spel.
Om inte Kristi Försoning förkunnas och bekänns skall du akta dig för ett sådant sammanhang.
Men ‘pröva andarna’!
Förnekelsen är aldrig ‘rakt på’. Det är djävulen för smart (och för feg) för att göra. Alltså sker förnekelsen genom diverse svammel (liksom är fallet i förnekelsen av Inkarnationen) som bär namn om sig att vara en ‘djupare insikt’, eller en ‘samtidsorienterad förståelse’ eller något i den stilen.
Akta dig!

Inkarnationen och Försoningen: de två prövostenarna för sann och god Karismatik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *