Lärjungaskapande 3

Att bli lik Jesus!

I all Hans stränghet mot fariséism och hyckleri, i all Hans kraft till att bota och hela, i Hans vishet och förståelse av Skriften, i Hans barmhärtighet och medlidande med syndare och misslyckade!

Nej, det handlar inte om att bara vara selektivt ‘snäll’ när det passar oss; så där lite lagom ‘ödmjuk’ så att man slipper ta ställning när det är inopportunt; så där ‘milt’ överseende mot alla typer av uppenbar ondska; och så där ‘kärleksfullt’ relativiserande med all typ av perversion.

Det innebär då, att vi inte klarar av att bli lärjungar av oss själva. Vi kan kanske överlåta oss till att bli det, men sedan behöver vi Hjälp av såväl Evangeliet som av Anden för att klara den vandring som ett lärjungaskap i JESUS’ efterföljd innebär, med det dagliga påtagandet av korset och den dagliga förvandlingen.

Därför tillhör Lärjungaskapande det glada budskapet, Evangeliet: vi behöver inte vara sådana som vi hittills varit. Det finns ett bättre liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *