Lärjungaskapande 5

Evangeliet är andligt.
Efterföljelsen, lärjungaskapet, måste därför också primärt vara av andlig natur.

Paulus skriver i Efesierbrevet 6:10, 11:
“Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.
Tag på er Guds vapenrustning,
så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.”

Denna vapenrustning innehåller moment från Jesus’ försoningsverk:
Hans rättfärdighet som bröstsköld, eller pansar, som skydd för vårt hjärta;
Hans frälsning som hjälm och skydd för våra tankar;
Den sanning Han uppenbarat som sammanhållande bälte för allt vi engagerar oss i.

Vi skall också bedja ständigt i Anden,
inte bara för oss själva utan för de trossyskon som vi tänker på,
och för Evangeliets framgång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *