Lärjungaskapande 6

Evangeliet syftar primärt till inre förvandling.

Denna inre förvandling skall naturligtvis synas utåt,
men inte som ett beteende, utan som ett utflöde av en inre godhet.
Ingenting i Lärjungaskapandet kan vara viktigare än detta.

Det kallas även Andens frukt, och består primärt av kärlek,
dvs den typ av kärlek som Gud älskat oss med (1 Joh 4:7-21).
Denna kärlek yttrar sig på många sätt.
Paulus ger förslag i Galaterbrevet 5:22, 23:
det handlar om andliga attityder som kommer inifrån,
såsom glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.

Genast när Paulus gjort denna uppräkning gör han en koppling till Kristi korslidande och vår identifiering med detta, dvs till Evangliet.
Och märk väl: kärleken och dess inifrån kommande uttryck, är Andens frukt,
för Paulus fortsätter:
Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *