Omvändelsens fortsättning

Kan man omvända sig en gång för alla?
Nej.

OK, man kan göra en ‘grundomvändelse’ så att man kommer till tro på Gud och blir född på nytt.
I den meningen räcker det med en gång. Är man ett Guds barn så är man.
Men pass upp: Bibeln använder sig av många bilder för vårt förhållande till Gud.
Ingen av dem är avsedd att få oss att slå oss till ro och ha Gud “som i en liten ask.”
Då är vi ute och cyklar på tunn is (dålig metafor passar till dålig tanke).

Omvändelsen (sinnesändringen) skall fortsätta i sinnets förnyelse.
Detta är ingen överkurs, ett tillval för de särskilt hängivna, utan en förutsättning för att kunna förbliva i tron.
Paulus uppmanar romarna att inte anpassa sig efter världen, utan att förvandlas till Kristuslikhet genom sinnets förnyelse (Rom 12:2).
Någon rimlig exegetisk anledning varför inte detta även skulle gälla oss?

Så: när vi omvänder oss till tro på Gud lär vi känna Honom.
Sedan gäller det att vandra med Gud; annorlunda uttryckt: att förvandlas till Hans likhet.

Här kommer Bibelns undervisning in i bilden.
Nya testamentet har t.ex. inte spolat Tio Guds Bud. Jesus var mycket tydlig med detta; Paulus likaså.
Det finns alltså etiska konstanter som är uttryck för Guds väsen; hans kärlek och helighet.
Vi kan inte säga att vi tillhör Gud och vandrar med Honom om vi inte lyder Honom och följer hans bud.

Eller?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *