och annat av samma slag

Vi kristna –
och nu talar jag om dem som bekänner Jesus som Guds Son, Frälsare och Herre och därmed har en levande relation med Gud –
har en tendens att ‘kapsla in’ Bibelordet, så att det inte berör oss.
Hur kan jag veta det?
Egen erfarenhet.
(Någon som känner igen sig?)
Vårt behov av den Helige Ande och förnyelse av våra sinnen är enormt!

Tag till exempel Paulus uppräkning av ‘köttets gärningar’ i Gal 5:19-21. Jag har läst det många gånger, t.o.m. i grekiska grundtexten för att förstå ordens nyanser. Ändå tycks jag ha en benägenhet att ‘kapsla in’, så att det inte angår.
Har du läst listan:
otukt,
orenhet,
liderlighet,
avguderi,
trolldom,
fiendskap,
strider,
ofördragsamhet,
vrede,
intriger,
splittringar,
kätterier,
maktkamp,
dryckenskap,
utsvävningar.

Men vänta: du kanske är en sådan ‘fin’ kristen som inte läser sådant, utan som håller dig till Andens frukt (och listar den/dem som de flesta: “kärlek, glädje, frid och så vidare,” och som inte skulle kunna räkna upp fortsättningen om det så gällde ditt liv?).

Vart vill jag komma nu då? Jo, att vi behöver dessa motbilder för att det skall inskärpas i oss vad kärleken inte är. Det är ju så lätt att bedra sig själv.

Men tillbaka till uppräkningen av ‘köttets gärningar’: det finns ingen punkt efter ‘utsvävningar’, utan Paulus fortsätter: “och annat av samma slag.”
Det vill säga: använd din fantasi!
Vad skulle då ‘och annat av samma slag’ kunna innebära?
Svår fråga.
För att svara på den måste man ju ha förstått något av ‘det slag’ som exemplen på köttets gärningar handlar om.

Jaha. Och varför skulle nu det vara så speciellt viktigt att veta?

Tja, döm själv. Så här fortsätter Paulus (efter ‘och annat av samma slag’):
“Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *